GRÜNWALD | TŰZIVIZ TARTÁLYOK

BUDAPEST - PÉCS - MOSONMAGYARÓVÁR - GYŐR - TÜRJE - MISKOLC - DEBRECEN - SZEGED

Z.E.H. KFT. KAPCSOLAT

Gyors árajánlat kérelem

Telefon:

+36 (30) 220 - 7925

Tel.: +36 (1) 700 1442 

Fax: +36 (1) 700 - 2206

E-mail: info@tartalyhaz.hu

AKCIÓ

Minden megrendelt tűzivíz tartályhoz, akció ideje alatt, ajándékkal kedveskedünk!

JogszabályokFONTOSABB TŰZVÉDELMI JOGSZABÁLYOK

LETÖLTÉSEK

Általános szállítási szerződés - letöltés


Letöltés a jogszabályra kattintva

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény

  
A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet
 1. számú melléklet: Tűzoltó technikai eszközök, felszerelések 
 2. számú melléklet: Beépített tűzvédelmi berendezések
 3. számú melléklet: Villamos és villámvédelmi berendezések
4. számú melléklet: Tűzvédelmi műszaki követelmények éghető folyadékok és gázok tárolása
5. számú melléklet: Építmények tűzvédelmi követelményei építmények tűzvédelme


Árajánlat kérelem, technikai információk:

Tel.: 06 (30) 920 - 7325 Fax: 06 (72) 742 - 952 e-mail: info@tartalyhaz.hu

OLtóvíz (tűzivíz) tározóra vonatkozó legfontosabb előírások

168. Oltóvíz tározók


447. § (1) Az oltóvíz biztosítására – ha az más módon nem oldható meg – önálló víztárolót (medencét, tartályt) kell létesíteni.

(2) A víztároló befogadó képessége nem lehet kisebb 30 m3 -nél, alsó szintje pedig legfeljebb 7 m-rel lehet mélyebben a talajszintnél.

(3) A víztároló kivételi helyét úgy kell kialakítani, hogy az tűzoltó gépjárművel megközelíthető legyen.

(4) A víztároló és a védeni kívánt építmény, szabadterület közötti távolság nem haladhatja meg a 200 métert. A távolságot a megközelítési útvonalon kell mérni.

(5) Oltóvízként figyelembe vehető

a) a hűtőtorony vízmedencéjének vagy az egyéb, technológiai víznek – a tűzoltásra való felhasználás miatt – a technológiai berendezésben veszélyt

nem előidéző,

b) a település közüzemi vízműve víztárolójának tűzoltási célra biztosított

vízmennyisége is.

(6) A tűzoltási célra figyelembe vehető 100 m3 alatti önálló víztárolót legalább egy, az ennél nagyobbakat pedig minden megkezdett 100 m3 térfogat után

egy-egy szívócsővezetékkel kell ellátni.

448. § (1) A szívóvezeték belső átmérője legalább NA 100 legyen, alsó végződését szűrővel, felső vízszintes irányú végződését pedig szabványos A jelű (NA 100) csonkkapoccsal és kupakkapoccsal kell ellátni. A szívócsonk-csatlakozó helyet vízszintesen, a talajszinttől 0,8 méter magasságban kell kialakítani.

(2) A szívócsővezetékeket egymástól legalább 5 m távolságra kell elhelyezni.

(3) Oltóvízként számításba vehetők azok a nem időszakos természetes felszíni vizek (folyók, patakok, tavak) is, amelyek a védendő építménytől 200 méternél nincsenek nagyobb távolságra. A távolságot a megközelítési útvonalon kell mérni.

(4) A vízszerzési helyet úgy kell kiépíteni, hogy az tűzoltó gépjárművel mindenkor megközelíthető és az oltóvíz – a vízállástól függetlenül – mindig akadálytalanul kiemelhető legyen.

(5) A tűzoltó vízforrásokat, valamint azok szerelvényeit és tartozékait a vonatkozó műszaki követelmények szerint kell felülvizsgálni és karbantartani.


Ha bármilyen kérdése merülne fel, kérem írjon / hívja ügyfélszolgálatunk bizalommal!