GRÜNWALD | TŰZIVIZ TARTÁLYOK

BUDAPEST - PÉCS - MOSONMAGYARÓVÁR - GYŐR - TÜRJE - MISKOLC - DEBRECEN - SZEGED

Z.E.H. KFT. KAPCSOLAT

Gyors árajánlat kérelem

Telefon:

+36 (30) 220 - 7925

Tel.: +36 (1) 700 1442 

Fax: +36 (1) 700 - 2206

E-mail: info@tartalyhaz.hu

AKCIÓ

Minden megrendelt tűzivíz tartályhoz, akció ideje alatt, ajándékkal kedveskedünk!

Adatvédelmi tájékoztató - GDPR - www.tuziviztartaly.co.hu

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

 

amelyben tájékoztatjuk Önt, mint honlapunk látogatóját valamint szolgáltatásaink igénybe vevőjét társaságunk adatkezelési és adatvédelmi szabályairól.

 

1.      Milyen alapelveket követünk adatkezelésünk során?

 

Társaságunk az adatkezelése során alábbi alapelveket követi:

a)      a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az Ön számára átláthatóan kezeljük.

b)      a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük és azokat nem kezeljük a célokkal össze nem egyeztethető módon.


Read more...

39/2011. (XI. 15.) BM rendelet


a tűzoltóság tűzoltási és műszaki mentési tevékenységének általános szabályairól

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. § (2) bekezdés 11. pontjában és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 81. § b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm.


Read more...

HEOL - Ismét kigyulladt a faapríték tároló - vizsgálat indul az üzembenEgerben, a Faiskola úton csütörtökön ismét kigyulladt az a faapríték tároló, amely hétfőn este kapott lángra.

 

Az egri tűzoltók három gépjárműfecskendővel, egy vízszállítóval és egy magasból mentő gépjárművel siettek a tűzesethez, továbbá a Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat is a helyszínre vonult. A tűzoltók teljes védőfelszerelésben és légzőkészülékkel azonnal meg is kezdték a beavatkozást vízsugarakkal és kéziszerszámokkal.

 

Bővebben: heol.hu

A Magyar Tűzoltó Szövetség karácsonyi ünnepséget szervezett a Bethesda Gyermekkórházban


A Magyar Tűzoltó Szövetség és a Budapesti Tűzoltó Szövetség 2013. december 19-én a Bethesda Gyermekkórházban az Országgyűlés Elnöke által nyújtott adományból karácsonyi ünnepséget szervezett.

 

A gyereknek műsort adott a Napvirág Együttes, amely előtt meghallgatták Szénási Tamás református lekész úr ünnepi köszöntőjét. Az ajándékcsomag mellé a gyerekeknek - kívánságaik szerint - a bohóc lufiból figurákat hajtogatott.

 

Bővebben fotókkal: tuzoltoszovetseg.hu

A TŰZOLTÓ-VÍZFORRÁSOK ÉS TARTOZÉKAIK FELÜLVIZSGÁLATA


 33. § A tűzoltó-vízforrások üzemképességéről, megközelíthetőségéről, fagy elleni védelméről, az előírt rendszeres ellenőrzések, karbantartások, javítások és nyomáspróbák (e fejezet vonatkozásában a továbbiakban együtt: felülvizsgálat) elvégzéséről az oltóvíz hálózat üzemben tartásáért felelős szervezet gondoskodik.

 34. § (1)31 A felülvizsgálatot - a falitűzcsap-szekrényeknek a felelős személy általi szokásos ellenőrzését kivéve - tűzoltó vízforrások felülvizsgálatára vonatkozó érvényes tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvánnyal rendelkező személy végezheti.


Read more...

ORSZÁGOS TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

28/2011. (IX. 6.) BM rendelet

az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. § (2) bekezdésének 1. pontjában, valamint - a 633. § tekintetében - az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.


Read more...

Tűzvész a Magyar Országos Levéltárban

1956. november

Ólmosi Zoltán

A Magyar Országos Levéltárat 1956. november 6-án szovjet tüzérségi belövés érte, amelynek következtében a több napig tartó tűzben 8767,5 folyóméter iratanyag semmisült meg. Az alábbiakban bemutatott felvételek a pusztítás után készültek.

A Magyar Országos Levéltár állományának tekintélyes része (8767,5 folyóméter iratanyag!) semmisült meg az 1956. november 6-án délután kezdődött tűz következtében.


Read more...

Tanösvény a Vindornya-tőzeglápon

Vindornyaszőlős - Hamarosan életre kel a tőzegláp-vidék, a tavakat már kialakították, a létesítményeket megépítették, a területet rendezték. Már csak az utómunkálatok vannak hátra.

Közel két évtizedes kemény, kitartó küzdelem után hamarosan átadják a helyreállított Vindornya-tőzeglápot, mely a település határában mintegy négyszáz hektáron terül el. A rekonstrukció nem csupán turisztikai célokat szolgál, hanem környezetvédelmieket is: a tőzeg korábban több alkalommal is kigyulladt, az oltása pedig szinte megoldhatatlan volt.


Read more...

Szinte lehetetlen megbírságolni a szabálysértőket

Debrecen -. A kút fúrás minden esetben engedély köteles, azonban szinte csak a véletlenen múlik, ha valaki elkapnak engedély nélküli létesítés miatt, de még ekkor sem biztos, hogy bírsággal sújtható.

A települési önkormányzat jegyzőjének engedélye szükséges olyan kút fúrásához, használatbavételéhez és megszüntetéséhez, amely a kizárólag talajvízből házi vízigényeket szolgája ki 500 m3/év vízmennyiségig.


Read more...

PÉCS VÁROSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

Pécs Megyei Jogú Város rendelkezik az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVII. törvényben előírt, a településrendezési tervet megalapozó városfejlesztési koncepcióval. 


Az 1996-ban a 413/1996.(11.07.) számú határozatban megfogalmazott jövőképre és főbb célokra alapozott 449/2002.(10.03.) számú határozatban elfogadott koncepció óta bekövetkezett változások felvetették egy új koncepció készítésének szükségességét.


Read more...

Lecserélik a veteránt

Balatonfűzfő - Sikeres pályázatot mondhatnak magukénak a fűzfői lánglovagok. A város a napokban átutalta az elnyert vízszállító gépjármű 16,5 millió forintos önrészét.

Nem véletlenül szeretnének új vízszállítót hadrendbe állítani a csaknem 25 éves Tátra helyett, amelyre tavaly 700 ezer forintot költöttek, az idei műszaki vizsga előtt is több százezret kell(ene) ráfordítani.


Read more...

A saját vízellátás alapja

Kútépítés

A közüzemi vízellátás kiépítése elérte a gazdaságossági határszintet hazánkban, vagyis a lakott területek közüzemi vízellátása lényegében kiépült. A vízellátás alatt nemcsak az ivóvíz minőségű vízszükséglet (ivás, főzés, fürdővíz), hanem az egyéb, pl. öntözővíz, tűzivíz vagy technológiai vizek biztosítását is értjük.


Read more...

A BELTERÜLETI ÉS KÜLTERÜLETI VÍZRENDEZÉS ÖSSZEHANGOLTSÁGÁNAK HIÁNYA

PRIVÁCZKINÉ HAJDU ZSUZSANNA

ATIKÖVIZIG

 

A téma kiválasztását a munkám során tapasztalt, a síkvidéki belterületi és külterületi vízrendezés összhangjában feltárt problémák indukálták. Szakirodalmi kutatásaim során azonban meglepődve tapasztaltam, hogy az 1990’-es évek végétől is már sok szakirodalmi anyagot találtam e témában, majd az 1999-2000-es évek belvizes eseményeiről is több szakcikk jelent meg. Dolgozatom a műszaki gondok mellett a jelenlegi gazdasági és jogi környezet változásából adódó nehézségeket is vizsgálja.


Read more...